Quality on your terms

Underhåll av språkresurser

Fodina har stor erfarenhet av att på olika sätt granska och behandla ord och texter med hjälp av datorer. På så sätt kan man ofta underlätta och effektivisera manuella granskningar och jämförelser av olika material.

Terminologianalys

En termdatabas är förhoppningsvis konsekvent från början, men efter några års tillägg och korrigeringar kan det smyga sig in både inkonsekvenser och andra brister som inte märks i det dagliga arbetet. Läs mer om att underhålla terminologi.

Med hjälp av olika automatiserade kontroller kan vi snabbt hitta många olika typer av inkonsekvenser eller tveksamheter i en befintlig termdatabas genom att granska och jämföra alla termposter på olika sätt.

Rensa översättningsminnen

Med tiden byggs översättningsminnen på med nya översättningar, och det finns alltid en risk att det som var en korrekt översättning för tre år sedan inte längre stämmer.

Genom att kontrollera och jämföra översättningarna på olika sätt kan vi snabbt hitta föråldrad eller avrådd terminologi i översättningsminnen, och sedan ta bort hela segmentet, samla sådana segment i en lista för att kunden ska kunna granska dem, eller försöka korrigera felaktigheterna. Baserat på priset för en översättning är det kanske inte försvarbart att slänga översättningar, eller så är det billigare att översätta meningen på nytt istället för att försöka korrigera den.

Kontakta oss gärna om ni vill ha hjälp med underhåll av era språkresurser!