Quality on your terms

Term-O-Stat

Fodina och Terminologicentrum (TNC) erbjuder sedan en tid tillbaka Term‐O‐Stat – en samling åtgärder som ska hjälpa myndigheter att få igång ett fungerande terminologiarbete i språklagens mening. Term-O-Stat består i huvudsak av fyra steg, eller pusselbitar:

  • Inventering av befintlig terminologi och extraktion av ny terminologi (Fodina)
  • Analys av inventerad/extraherad terminologi (TNC)
  • Terminologiarbete (begreppsanalys, definitionsskrivning, termval) för analyserad terminologi (TNC)
  • Integration/användning av terminologi i olika verktyg (Fodina)

Dessa fyra steg kan genomföras med början i inventering/extraktion och avslutas med integration/användning. Men det finns inget som hindrar att man också varierar ordningen. Exempelvis kan man börja med några första centrala termer i ett verktyg som stödjer användning av termer, och sedan successivt fylla på med fler termer och definitioner allt eftersom de tas fram i det löpande terminologiarbetet.

Läs mer i den publicerade artikeln Tillgänglighet till terminologi: svenska myndigheters ansvar, eller kontakta oss gärna för mer information.

(”Termostat” är en annan stavningsvariant på vårt koncept Term-O-Stat, som vi skriver ut här för att denna sida ska hittas vid sådana sökningar.)