Quality on your terms

Termextraktion och relaterade tjänster

Fodinas ursprungliga affärsidé var att hjälpa företag ta fram företagsspecifik terminologi baserat på deras befintliga dokumentation. Detta är därmed något vi har stor erfarenhet av, och kan hjälpa till med på olika sätt.

Vi kan hjälpa till med hela processen, eller delar av den. Vi kan göra enspråkiga och flerspråkiga termextraktioner, hjälpa till med att gruppera termkandidater och föreslå standardiserade termer.

Läs mer om de olika delarna i arbetet med att ta fram en terminologi här:

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur man kan ta fram terminologi utifrån just dina förutsättningar.