Quality on your terms

Synonymer och klustring

Genom att ta fram synonymer och relaterade ord till termer eller sökord kan olika relationer mellan dessa termer och ord utnyttjas.

Fodina har välutvecklade metoder och resurser för att automatiserat ta fram synonymer till termer och ord. Genom att gruppera funna synonymer eller relaterade ord i olika kluster går det att få en bättre överblick, jämfört med om de till exempel bara ligger i en alfabetiskt ordnad lista.

För standardisering av terminologi

För att få en bra utgångspunkt för att standardisera terminologi rekommenderar vi att synonyma och relaterade termkandidater och/eller befintliga termer grupperas i kluster. Genom att sätta termkandidater eller termer i ett sammanhang blir det mycket enklare för en terminolog att se nya samband mellan dem. Termkandidater eller termer som är synonymer till varandra kan mycket väl höra till samma begrepp. Eller kanske hör de till flera olika begrepp, som inte ska blandas ihop?

Med bättre överblick blir det lättare att sålla bland termer och välja ut en rekommenderad term för ett visst begrepp. Samtidigt sparar man mycket tid jämfört med att göra samma arbete helt manuellt. Dessutom kan saknade relationer i befintlig terminologi upptäckas.

För bättre sökord

För att kunna få fler och bättre sökträffar till ett givet sökord kan synonymer användas för att utöka sökfrågor:

  • Baserat på statistik från tidigare sökningar kan gamla sökord, som tidigare inte gav bra träffar, läggas till som synonymer till de sökord som faktiskt ger rätt träffar i sökmotorn.
  • För att säkerställa bättre sökträffar i framtiden kan synonymer till befintliga sökord eller nyckelord också läggas till som synonymer i sökmotorn, även om synonymerna själva inte tidigare förekommit i dessa dokument.

Kontakta oss gärna om ni vill få hjälp med att hitta synonymer och andra relationer mellan ord i era språkresurser!