Quality on your terms

Kvalitetskontroll av översättningar

Även de bästa översättare kan göra fel. Dessa fel kan lätt leda till missförstånd av olika slag och orsaka kostnader både idag och i framtiden. Om felaktiga översättningar sparas i översättningsminnen kommer felaktigheterna dessutom att leva kvar och riskerar att återanvändas vid framtida översättningar av annat material.

För att undvika denna typ av problem rekommenderar vi på Fodina därför våra kunder att utföra kvalitetskontroll av översatt material som levereras från översättningsbyråer. Exempelvis kan man då kontrollera:

  • Att korrekta målspråkstermer enligt gällande termdatabas har använts för varje källspråksterm i källspråkstexten.
  • Att samma sträng inte har översatts på flera olika sätt (kan indikera felaktig översättning)
  • Att flera olika strängar inte fått samma översättning (kan indikera felaktig översättning, eller möjligt problem i källspråksmaterialet)
  • Att olika formella fel inte gjorts, som att översättningar saknas, att punkter försvunnit, att ord stavats fel i översättningen, och så vidare.

Man behöver inte nödvändigtvis genomföra full kontroll av allt material, vi tycker att man kan komma långt genom att utföra olika typer av stickprovskontroller.

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig att ta pulsen på dina översättningar!