Quality on your terms

Kvalitetskontroll av källspråksdokument

Att kunna göra en stavningskontroll tas ofta för givet i moderna ordbehandlare. Trots att man själv tycker att man kan stava, hittar en stavningskontroll ofta något ord man missat. På samma sätt kan andra typer av fel lätt smyga sig in i texter utan att skribenten upptäcker dem. För att undvika att sådana fel följer med längre i en publiceringsprocess, eller till och med översätts, rekommenderar vi på Fodina att alla källspråksdokument alltid kvalitetskontrolleras.

Genom att använda ett verktyg som Acrolinx kan skribenten själv göra en kvalitetskontroll av sitt dokument, och själv korrigera de fel som upptäcks med en gång. Såväl stavfel som brott mot olika stilregler och rekommenderad terminologi kan hittas. Dessutom kan meningar som liknar andra, redan översatta meningar hittas, och därmed sparas även framtida översättningskostnader in.

Ju högre kvalitet källspråksmaterialet har, desto högre kvalitet kommer också översättningar av det ha. Läs mer om vikten av ett bra källspråksmaterial.

Kontakta oss gärna för mer information om olika kontroller av källspråksmaterial.