Quality on your terms

Kvalitetssäkring

Genom att använda datorer för olika formella kvalitetskontroller kan vi på Fodina snabbt kan gå igenom stora textmängder med källspråksdokument eller översättningar. Resultaten av dessa kontroller kan sedan granskas av en människa som kan det aktuella språket, och som då kan bedöma hur allvarliga de möjliga problem som datorn hittat är.

Fodina har verktyg och färdiga processer för att genomföra flera olika typer av automatiserade kvalitetskontroller:

  • För att kontrollera källspråksmaterial utan översättningar rekommenderar vi verktyg som Acrolinx.
  • För att kontrollera översättningar kan vi ta emot material direkt från översättningsbyrån, och på kort tid returnera rapporter med sammanställningar av potentiella fel samt mätvärden på kvalitetsnivån både till byrån och direkt till kunden. På detta vis kan Fodina bli en integrerad del av en kunds översättningsprocess.
Kontakta oss gärna för mer information om automatiserade metoder för kvalitetskontroller.