Quality on your terms

Hyr en terminolog

Medarbetare på Fodina har även praktisk erfarenhet av att arbeta som terminologer. Fodina kan därmed hyra ut terminologer till kunder som behöver hjälp med praktiskt terminologiarbete. På så sätt kan en organisation som saknar resurser för att ha egna anställda terminologer ändå jobba med sin terminologi, eller få stöd till de i organisationen som redan arbetar med terminologi.

En terminologkonsult från Fodina kan vara en resurs i befintligt terminologiarbete i en organisation, eller hjälpa till med att börja strukturera terminologiarbete – kanske som ett steg i att implementera en termdatabas i Acrolinx?

Kontakta oss gärna för mer information och referenser!