Quality on your terms

Rådgivning kring översättningsprocesser

Fodina kan bistå med rådgivning, utredningar och förslag på förbättringar till kunder som vill förändra, förbättra och ensa sina befintliga processer.

Exempelvis kan det handla om att förbättra förutsättningarna för översättning av mjukvarusträngar (UI-strängar). Många företag lider av att mjukvaruprodukter som de utvecklar lokaliseras på olika sätt med olika processer. De olika utvecklingsteamen lever sina egna liv och saknar samordning. Många gånger krånglar utvecklingsteamen till stränghanteringen i onödan vilket gör att översättningsprocessen blir onödigt krånglig.

Denna situation kostar mycket eftersom multipla processer behöver underhållas, text som skulle kunna återanvändas mellan produkter inte återanvänds och inte heller används terminologi och översättningsminnen optimalt. För att ordna upp processen för översättning av mjukvarusträngar behöver man oftast börja med att förändra processen för utveckling av källspråkssträngar.

Fodina kan assistera kunder genom att:

  • Analysera och identifiera problem i nuvarande processer för utveckling och översättning av mjukvarusträngar.
  • Föreslå förändringar i utvecklingsprocesser för mjukvarusträngar för att förenkla lokalisering.
  • Föreslå generella processer, som kan gälla för många produkter, för hantering av mjukvarusträngar i källspråk och översättningar.
  • Föreslå verktygsstöd.
  • Utbilda inblandade personer som till exempel utvecklare och översättningskoordinatorer.

Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur just dina processer kan förbättras!