Quality on your terms

Konsultation och rådgivning

Fodinas anställda har stor erfarenhet av arbete med terminologi, dokumenthantering och översättning ur såväl teoretiskt perspektiv från Linköpings universitet som från praktiskt arbete inom svensk industri. Denna erfarenhet kan vi erbjuda till kunder i form av konsultation och rådgivning.

De områden där vi besitter specialkompetens inkluderar:

  • Extraktion och standardisering av termer
  • Skapande och underhåll av termdatabaser
  • Skapande av termdatabaser för maskinöversättning
  • Kvalitetskontroll av enspråkig och flerspråkig (översatt) dokumentation och produkttexter
  • Processer och verktyg för terminologihantering samt för författande och översättning av teknisk dokumentation
  • Processer och verktyg för skapande och översättning av mjukvarusträngar

Två exempel på vad vi kan erbjuda är konsulterande terminologer och rådgivning kring översättningsprocesser.

Våra konsultationer och rådgivningar skräddarsys efter kundens behov. Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan hjälpa dig!