Quality on your terms

Acrolinx – tjänster

Vi ser Acrolinx som ett bra sätt att knyta ihop i princip alla Fodinas tjänster, liksom våra tankar om hur man kan höja kvaliteten på kunders dokumentation. Genom att använda Acrolinx får man ett bra stöd för att använda terminologi, samtidigt som man drar nytta av datorers möjligheter att ge automatiserat språkstöd.

I och med att vi själva har utvecklat det svenska språkstödet i Acrolinx har vi god kunskap om hur programmet fungerar. Vi kan därmed hjälpa våra kunder när de har frågor kring Acrolinx, och naturligtvis även hjälpa till med installationer, implementationsprojekt och löpande underhåll av programvaran.

Tjänster för anpassning av Acrolinx

Fodina kan även erbjuda kunder skräddarsydda anpassningar av Acrolinx. Exempelvis kan vi implementera delar av kundens befintliga skrivregler i Acrolinx, om de är specifika för just kundens fackområde och texttyper. Dessutom kan vi justera vilka ord som ska ses som rätt- eller felstavade, vilka förkortningar som ska få användas, m.m.

Läs mer om Acrolinx, eller kontakta oss direkt med era frågor!