Quality on your terms

Våra tjänster

Fodinas tjänster syftar till att höja kvaliteten i en kunds texter genom ökad användning av terminologi och automatiserade metoder. De tjänster vi erbjuder handlar i första hand om:

  • Terminologi
    Fodina kan leverera hela paketlösningar med terminologi som hämtats ur kundens egen dokumentation, samt verktyg och processer för att använda terminologin. Läs mer om termextraktion och relaterade tjänster.
  • Automatisering
    Med vår språkteknologiska kompetens kan vi hjälpa till med lösningar på många problem som har med språkhantering och datorer att göra. Det går att effektivisera många repetitiva uppgifter och spara mänsklig tid genom automatisering.

Använd menyn till vänster för att läsa mer om våra olika tjänster, eller kontakta oss direkt för att diskutera just dina förutsättningar och önskemål.