Quality on your terms

Underhålla terminologi

En vanlig uppfattning är att när man väl skaffat sig en standardiserad terminologi, så är man klar med sitt terminologiarbete. Tyvärr är verkligheten inte så enkel. Nya produkter skapas, nya texter skrivs, nya uttryck myntas. En standardiserad terminologi som baseras på tidigare dokumentation är en mycket bra utgångspunkt, men den riskerar oundvikligen att bli mer och mer föråldrad med tiden.

För olika ämnesområden förändras förstås språkbruket olika snabbt. Tillverkare av en fysisk produkt som sett likadan ut i 50 år kanske har en mer stabil terminologi än ett tjänsteföretag inom ett snabbt växande och nytt tekniskt område. Men oavsett hur snabbt förändringar sker så kan en standardiserad terminologi behöva uppdateras.

Det ideala underhållsarbetet av en terminologi är en kontinuerlig revision av innehållet, med tillägg av nya termer och revision av gamla termer vid behov. Om detta arbete inte kan göras helt kontinuerligt kan det istället göras i omgångar, kanske månadsvis eller kvartalsvis.

Underhållsarbetet innebär i princip samma arbete som när terminologi ursprungligen tas fram:

  • Nya termkandidater extraheras eller hittas på olika sätt.
  • De nya termkandidaterna grupperas kanske samman med andra termkandidater eller befintliga termer för bättre översikt.
  • De nya termkandidaterna standardiseras och ordnas in i befintliga eller nya begrepp.

Samma metoder kan användas här som i det ursprungliga skapandet av terminologin, och även här kan arbetet underlättas med olika automatiska metoder.

Efter att en terminologi har använts och reviderats en längre tid kan det också ha uppstått olika interna inkonsekvenser som kan behöva ses över. Exempelvis kan vissa nya eller gamla termer sakna översättningar, det kan saknas rekommenderade termer bland de relaterade termerna för olika begrepp, termer för flera olika begrepp som egentligen är väldigt lika varandra kan ha skapats över tid, och så vidare. Att manuellt hitta alla dessa möjliga inkonsekvenser är tidskrävande, så automatiska jämförelser kan underlätta även detta arbete.