Quality on your terms

Använda terminologi

Den stora nyttan med standardiserad terminologi uppstår först när den används!

Fördelar med att använda terminologi

Fördelarna med att använda sig av konsekvent terminologi i texter är att de då:

 • blir lättare att förstå – ger lägre supportkostnader
 • blir mer enhetliga och konsekventa – ger högre kvalitet
 • går snabbare och lättare att skriva och översätta – ger lägre skribent- och översättningskostnader.

Man får även översättningar med högre kvalitet tack vare bättre källspråkstexter och översatt terminologi.

Traditionell uppslagning

Den traditionella användningen av terminologi är att termer, definitioner, översatta termer etc. finns samlade i termposter för uppslagning. Samlingen kan utgöras av en tryckt publikation, en textfil eller ett kalkylblad, eller en termdatabas. Användningen här liknar den av ett uppslagsverk, där en skribent kan slå upp enskilda termer i samlingen, eller bläddra igenom termposterna i samlingen.

Automatiserad användning

I och med att språkhantering numera sker mer och mer med hjälp av datorer är också en naturlig följd att samlingar av termer lagras i datorer. Därmed öppnas också nya möjligheter för användningen av terminologin: Termposter kan nu tydligare länkas till varandra. Men framförallt kan en dator enkelt leta efter givna termer i texter mycket mer effektivt än en människa. Och en dator kan blixtsnabbt slå upp termposter i samlingen och jämföra olika värden.

Terminologi lagrad i datorer kan användas på många olika sätt:

 • En skribent kan slå upp termer och se deras status och definitioner direkt på sin dator.
 • Förbjudna termer i ett dokument kan markeras som felaktiga i en automatisk kvalitetskontroll av terminologianvändningen. Den motsvarande rekommenderade termen kan istället föreslås som ersättning, och skribenten får därmed hjälp att välja rätt term.
  (Denna funktion kan även användas för att kontrollera översatta texter mot terminologi på målspråket.)
 • En översättare kan slå upp termer, deras definitioner, status och översättningar direkt i översättningsmiljön/översättningsverktyget.
 • Ett översättningsverktyg kan också förbereda nya meningar som ska översättas, genom att automatisk byta ut kända termer på källspråket till motsvarande termer på målspråket, innan översättaren börjar översätta meningen.
 • En automatisk kvalitetskontroll kan användas för att se om en översättning innehåller målspråkstermer som motsvarar de källspråkstermer som fanns i originaltexten.
 • System för maskinöversättning kan använda terminologi för att översätta fackspecifika uttryck på rätt sätt.