Quality on your terms

Terminologi

Genom att hålla ordning på termer (specifika ord och uttryck inom ett ämnesområde) och de begrepp de står för, kan man höja den språkliga kvaliteten och undvika missförstånd i sin kommunikation. Läs gärna mer om vad terminologi är och varför man ska arbeta med terminologi.

Slutmålet med terminologiarbete bör inte bara vara att ha en väl definierad terminologi som lagras någonstans, utan att den terminologi som tas fram faktiskt också ska användas!

Med hjälp av standardiserad terminologi kan skribenter och översättare få stöd i sitt arbete genom att använda terminologi på olika sätt. Därmed kan de snabbare producera ett mer konsekvent resultat, som är lättare att förstå och håller högre kvalitet än vad det skulle göra utan medveten terminologihantering.

När produktionen går snabbare tack vare befintlig terminologi sjunker kostnaderna (läs mer om språk och ekonomi). Med högre kvalitet på källspråkmaterialet kommer också översättningar av det bli bättre (läs mer om vikten av ett bra källspråksmaterial). En standardiserad terminologi kan också användas i olika typer av kvalitetskontroller.

För att behålla hög kvalitet med hjälp av terminologi behöver man också underhålla sin terminologi för att hålla den uppdaterad.

Läs om terminologi i Språktidningen: Därför är kakan ingen tårta!
Se speciellt delen om vår kund Scania i slutet av artikeln!

Läs även mer om Scanias termarbete på terminfo.fi: Underhåll är halva nöjet – Förankring och förvaltning av Scania Lexicon