Quality on your terms

Mänskliga begränsningar

En mänsklig skribent eller granskare har olika naturliga begränsningar. Det kan t.ex. vara svårt att komma ihåg tusentals termer, eller att ha alla skrivregler i huvudet. För att inte tala om att hålla ordning på förändrad terminologi när man väl lärt sig delar av den.

Skribenter kan också vara nyanställda, erfarna granskare kan bytas ut och ibland kan inhyrda konsulter med kort varsel behöva hjälpa till med delar av processen. I sådana lägen går det inte heller att förutsätta att personen har hunnit sätta sig in i alla termer och skrivregler.

Slutligen tar det tid för en människa att granska 25 sidor text, för att inte tala om 250 eller 2 500 sidor. Det kan också vara ett stort tidsmässigt glapp mellan skrivande och granskning, något som ytterligare ökar tidsåtgången för eventuella korrigeringar då skribenten kan behöva sätta sig in i materialet på nytt för att korrigera felaktigheter.

En oundviklig risk med ovanstående begränsningar, speciellt om det finns begränsade resurser, kan sammanfattas i en relevant samvetsfråga: Kontrolleras verkligen all information som borde kontrolleras?

Läs mer om automatiserat språkstöd!