Quality on your terms

Automatiserat språkstöd

Med ett automatiserat språkstöd kan många av de mänskliga begränsningarna kompenseras, samtidigt som nya tillkommer. En människa kan i jämförelse med en dator vara långsam på att söka i texter, men är ändå klart överlägsen när det gäller förståelse av språk. Genom att låta datorn göra ”grovjobbet” kan man dock minska den mänskliga arbetsbelastningen avsevärt, samtidigt som människans förmåga att förstå innehåll kan användas för att bedöma vad datorn hittar och göra kompletterande kontroller.

Behovet av manuell granskning är inte helt borta, men minskar så att de mänskliga resurserna kan användas mer effektivt.

När det gäller språkgranskning kan skribenten/översättaren kan få omedelbar och konsekvent återmatning på felaktigheter. Detta är bra både ur en pedagogisk och en ekonomisk synvinkel. Det går också att identifiera och sammanställa vanliga fel och misstag för att sätta in fokuserad utbildning. Behovet av manuell granskning är inte helt borta, men minskar så att de mänskliga resurserna kan användas mer effektivt. De automatiserade granskningarna är konsekventa och gör alltid samma bedömning när de granskar terminologi, skrivregler och formuleringar. Förslag på korrekt terminologi och frasering kan ges automatiskt. Automatiserad språkgranskning kan också integreras till verktyg för dokumenthantering och arbetsflöden, för ännu smidigare användning.

Några av fördelarna med automatiserat språkstöd:

  • Kortare inskolningstid för nya skribenter
  • Minskad processtid för skrivet material
  • Minskat behov att omarbeta skrivet material
  • Enat språkbruk inom ett företag eller en organisation
  • Ökad kvalitet på skrivet material
  • Minskade kostnader för översättning
  • Strukturerat och mätbart sätt att genomföra språkliga kvalitetskontroller.