Quality on your terms

Språkstöd

Automatiserat språkstöd kan både underlätta och effektivisera arbetet för såväl skribenter som översättare. Med rätt stöd är det lättare att följa uppsatta riktlinjer och använda språket korrekt.

Stavningskontroller är ett exempel på ett språkstöd som nu för tiden ofta tas för givet. Men det finns också andra sätt att ge språkstöd till skribenter och översättare med hjälp av datorer. Genom att kompensera mänskliga begränsningar med automatiserat språkstöd kan mänskliga resurser användas mer effektivt.

Behovet av manuell granskning minskar, så att de mänskliga resurserna kan användas mer effektivt.

Språkstöd kan också innebära att en skribent får hjälp att kontrollera om olika skrivregler följs och om rätt terminologi används. En skribent kan också få förslag i form av tidigare skrivna meningar, som kanske redan har översättningar, istället för att samma sak först ska skrivas och sedan översättas på nytt. Dessa typer av språkstöd kan man exempelvis få med hjälp av ett verktyg som Acrolinx.

För en översättare kan språkstöd innebära att rätt terminologi föreslås och kontrolleras i översättningar, och att tidigare översättningar återanvänds ur översättningsminnen för att slippa uppfinna hjulet på nytt.