Quality on your terms

Språkkvalitet

Hög kvalitet är något alla eftersträvar, inte minst beställare av texter/dokumentation eller översättningar. Men vad menas egentligen med kvalitet i språkligt material?

Att mäta kvalitet hos språkligt material kan vara svårt. En orsak till detta är att begreppet kvalitet är subjektivt och att olika personer kan ha olika syn på vad som är bra kvalitet i språkligt material. För att kunna mäta kvalitet behövs därför ofta först gemensamma kvalitetskrav, en definition av vad som utgör hög kvalitet, eller en standard som något kan jämföras med.

Ett enkelt exempel på ett sådant kvalitetskrav kan vara att en text ska vara rättstavad och grammatiskt korrekt. Mer detaljerade kvalitetskrav kan vara att en text dessutom ska följa organisationens skrivregler (t.ex. ”Använd mellanrum före procenttecken”), och att terminologin som används i en text ska följa givna rekommendationer i en termbank.

Vid en översättning kan man exempelvis kräva att de termer som förekommer i källspråkstexten och har godkända översättningar i en termbank också ska ha samma översättningar i den översatta texten.

Bara för att en text har färre stavfel än en annan text behöver den inte nödvändigtvis vara bättre på alla vis. Men i exempelvis översättningar kan formella fel, som stavfel, ses som indikatorer på slarv i översättningsarbetet, och därmed ökar också sannolikheten för andra typer av fel i samma översättning. Stavfel i ett produktblad sänker förtroendet för produkten, även om informationen i sig är relevant.