Quality on your terms

Översättningskostnader

Att översätta texter kan upplevas som dyrt. Priset för att översätta skriven text anges ofta i kronor per ord som ska översättas. Varje nytt ord som ska översättas kostar mellan 1,50 och 2,00 kronor. Att översätta en mening med 10 ord kostar alltså mellan 15 och 20 kronor. Per språk. Och att översätta en sådan mening till 10 språk innebär en kostnad på 150 till 200 kronor.

Återanvändning sänker kostnader

Genom att återanvända befintliga översättningar kan priset reduceras till bråkdelar av priset för att översätta en tidigare ej översatt mening. Om en mening som ska översättas överensstämmer till 100 % med en mening som redan översatts och finns i ett översättningsminne pratar man om ”100-procentig matchning”. För en sådan mening kan priset för översättning variera mellan noll kronor per ord och 20 % av det normala ordpriset beroende på omständigheter och avtal. Om en mening som ska översättas delvis överensstämmer med en redan översatt mening, en ”fuzzy match”, brukar man få betala en procentandel av det fulla ordpriset. Procentandelen beror på hur mycket meningarna matchar varandra och vad som står i avtal.

För att kunna återanvända översättningar krävs att källspråksmaterialet är konsekvent och att man redan på källspråket skriver för översättning. Att skriva för översättning innebär att man i så stor utsträckning som möjligt använder termer, meningar och hela stycken som redan översatts, så kallad återanvändning.