Quality on your terms

Språk- och terminologistöd för myndigheter

12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.”
– SFS 2009:600

Sverige fick en ny språklag i juli 2009. Sedan dess har terminologiarbete börjat uppmärksammas alltmer, särskilt bland myndigheter. Enligt paragraf 12 i språklagen har myndigheter ett särskilt ansvar för att terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Men vilka aktiviteter kan och bör en myndighet genomföra rent praktiskt?

Term-O-Stat

Fodina och Terminologicentrum (TNC) erbjuder sedan en tid tillbaka Term‐O‐Stat – en samling åtgärder som ska hjälpa myndigheter att få igång ett fungerande terminologiarbete i språklagens mening.

Fodina kan även hjälpa till med enskilda tjänster eller större paket av tjänster kring termextraktion, standardisering av terminologi och kringliggande tjänster. Läs mer om våra termrelaterade tjänster.

Acrolinx med stöd för myndighetssvenska

Genom att använda verktyget Acrolinx med stöd för myndighetssvenska (utvecklat av Fodina) kan skribenter på myndigheter få stöd med:

  • svensk rättstavning och grammatik
  • skrivregler från Myndigheternas skrivregler
  • avrådda ord från Svarta listan
  • korrekt stavning av alla namn på svenska myndigheter, affärsverk och statliga aktiebolag, hämtat från Sveriges statskalender
  • standardiserade meningar
  • myndighetsspecifik terminologi

Samtidigt som skribenterna får mer stöd ökar kvaliteten på det skrivna materialet, som också kan produceras på kortare tid.

Acrolinx har också en integrerad termdatabas med stöd för alla steg i en terminologihanteringsprocess, från extraktion av termkandidater till standardiserade termer med definitioner. Därmed kan det löpande arbetet med terminologin enkelt hanteras där, och förändringar slår igenom till användare så fort de görs!

Läs mer om språkstöd och Acrolinx!

Genom att använda sig av stödet för myndighetssvenska får skribenten snabbt stöd att hitta och korrigera eventuella misstag, vilket effektiviserar processen för kvalitetssäkringen av de texter som skrivs. På så sätt kan skribenten använda sin tid på ett mer effektivt sätt.