Quality on your terms

Språkstöd på engelska och svenska

Engelskt språkstöd i Acrolinx

Många företag skriver idag sin dokumentation på engelska, även om skribenterna inte har engelska som modersmål. Genom att ge skribenterna stöd med rättstavning, grammatik, stilregler, terminologi och återanvändning av meningar kan både produktiviteten och kvaliteten öka, samtidigt som tid sparas. Det slutliga innehållet blir konsekvent, tydligt och redo att publicera – även i de fall då t.ex. personer med svenska som modersmål skriver på engelska.

Det engelska språkstödet i Acrolinx har även specifika stilregler för att fånga typiska fel som görs av skribenter som inte har engelska som modersmål.

Tydlig och konsekvent text och terminologi är också nyckelfaktorer för en smidig översättningsprocess. Med hög kvalitet på källspråksmaterialet kan kostnaden för lokalisering reduceras med mellan 15 och 25 %.

Det engelska språkstödet i Acrolinx har kontinuerligt utvecklats och förbättrats under mer än 10 år, och används av många stora internationella företag.

Svenskt språkstöd i Acrolinx

Det svenska språkstödet (utvecklat av Fodina) i Acrolinx innebär att samtliga funktioner i Acrolinx som tidigare funnits tillgängliga för språk som exempelvis engelska, tyska och franska numera också finns tillgängliga för kvalitetssäkring av texter på svenska. Detta innebär i sin tur att företag och organisationer som skriver dokumentation på olika språk kan använda samma verktyg och processer för stöd till skribenter och språklig kvalitetssäkring på flera olika språk.

Acrolinx för teknisk dokumentation

Det svenska språkstödet levererades till den första kunden i början av mars 2011. Denna kund har tidigare kört en pilotinstallation av Acrolinx med svenskt språkstöd och därefter tagit beslut om implementation av systemet för cirka 60 skribenter i tre olika skribentmiljöer: Microsoft Word, Adobe Framemaker och JustSystems XMetaL. Kunden satte systemet i drift under maj 2011.

Samma kund planerar nu inför att även skaffa engelskt språkstöd med Acrolinx, något som Fodina naturligtvis också kan hjälpa till med.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring de olika typerna av språkstöd i Acrolinx.