Quality on your terms

Språkstöd för myndighetssvenska

Det svenska språkstödet till Acrolinx var ursprungligen anpassat för teknisk dokumentation. Utöver den grundfunktionalitet som ingår i Acrolinx med stöd för svenska har Fodina utvecklat ett stöd för myndighetssvenska. Stödet för myndighetssvenska hjälper den som skriver att undvika vanliga fallgropar i myndighetstexter.

Stödet för myndighetssvenska är baserat på följande källor:

 • Myndigheternas skrivregler (2014)
  Myndigheternas skrivregler (ges ut av Språkrådet, inom Institutet för språk och folkminnen) är till för att undvika komplicerat språkbruk och därmed underlätta textförståelsen hos läsaren. Alla skrivregler är inte implementerade i stödet för myndighetssvenska, men bland de som finns kan vi nämna regler om olika verbformer, böjningar, sifferuttryck, fast sammansatta verb och långa/korta former av verb (t.ex. taga/ta).
 • Svarta listan (2011)
  I svarta listan (ges ut av Regeringskansliet) finns ”ord som ger ett stelt, kanslispråkligt intryck” och som ska undvikas i myndighetstexter, samt angivelser på hur dessa kan ersättas. Några exempel på sådana ord är ”anhängiggöra”, ”erfordra”, ”hemställa”, ”rådrum” och ”åligga”.
 • Sveriges statskalender (2010, 2011)
  Sveriges statskalender är en uppslagsbok över organisationer och anställda inom främst svensk offentlig förvaltning. Här finner man även namn på bl.a. kommuner, landsting och myndigheter. Genom att lägga in information från Sveriges statskalender i stödet för myndighetssvenska kan vi hjälpa skribenten att benämna myndigheter korrekt.
 • Myndighetsspecifika skrivregler
  En myndighet kan också sedan tidigare ha egna skrivregler, som är anpassade till just den myndighetens domän och texttyper. Även delar av dessa skrivregler kan implementeras för att skräddarsy språkstödet för varje myndighet.

Genom att använda sig av stödet för myndighetssvenska får skribenten snabbt stöd att hitta och korrigera eventuella misstag, vilket effektiviserar processen för kvalitetssäkring av de texter som skrivs. På så sätt kan skribenten använda sin tid på ett mer effektivt sätt.

Kontakta oss gärna för mer information om språkstödet för myndighetssvenska i Acrolinx.