Quality on your terms

Funktioner i Acrolinx

Acrolinx innehåller en mängd olika funktioner, bland annat följande:

Administration och lagring av terminologi i integrerad termdatabas:

 • Termdatabasen kan lagra termer på alla språk, inte bara svenska, vilket innebär att källspråkstermer och översatta termer kan kopplas samman.
 • Både grund- och böjningsformer av termer kan hanteras på de språk som det finns stöd för
 • Automatisk extraktion av nya termkandidater ur de dokument som kvalitetskontrolleras.
 • Stöd för alla steg (och olika statusar) i en terminologihanteringsprocess, så att det löpande arbetet med terminologin enkelt hanteras där, och förändringar slår igenom till användare så fort de görs!

Kvalitetskontroll av skriven dokumentation ur olika aspekter:

 • Rättstavning
 • Användning av tillåten och förbjuden terminologi
 • Stilregler (t.ex. ”Använd kommatecken i decimaltal”, ”Använd inte fast sammansatta verb”, ”Skriv ‘ska’ istället för ‘skall’”)
 • Grammatikregler (t.ex. möjliga särskrivningar, kongruensfel)
 • Användning av standardiserade meningar (eng. ”reuse”)

Många olika möjligheter att göra kvalitetskontroller:

 • Skribenter kan kontrollera texter direkt i sina editorer
 • Automatisk kvalitetskontroll via integration till arbetsflöde i dokumenthanteringssystem.
 • Möjlighet finns även att kontrollera många dokument på samma gång (eng. ”batch checking”), eller att kontrollera text i urklippsbufferten.

Integrerat skribentstöd i bland annat följande editorer:

 • Adobe FrameMaker
 • Adobe InDesign
 • Aloha Editor
 • Apache OpenOffice Writer
 • Arbortext Editor
 • CKEditor
 • CORENA Studio
 • Eclipse
 • JustSystems XMetaL Author
 • Lotus Notes
 • MadCap Flare
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Powerpoint
 • Microsoft Excel (beta)
 • oXygen XML Author (standalone och Eclipse)
 • Serna Enterprise XML Editor
 • TinyMCE

Läs mer i vårt produktblad om Funktionalitet i Acrolinx [pdf] eller på www.acrolinx.com.
Eller kontakta oss direkt för att få mer information.