Quality on your terms

Acrolinx

Med hjälp av Acrolinx får man en helhetslösning, med både skribent- och terminologistöd, som ger högre kvalitet på alla texter som skrivs.

Kontroll med Acrolinx direkt i en ordbehandlare

Vad är Acrolinx?

Med Acrolinx får skribenter tillgång till skrivstandarder, organisationens terminologi och riktlinjer för stil – direkt i den skribentmiljö de är vana vid. Verktyget gör det möjligt att mäta kvalitet och verifiera att standarder som ASD-STE100 och S1000D eller att konventioner som Myndigheternas skrivregler följs. Slutresultatet är hög språklig kvalitet som minskar riskerna för missförstånd och förmedlar en enhetlig profil.

Genom att använda stödet för terminologi i Acrolinx kommer också en standardiserad terminologi till nytta på riktigt, då man kan kontrollera att korrekt terminologi verkligen används.

Använd menyn till vänster för att läsa mer om olika typer av språkstöd och funktioner hos Acrolinx, eller kontakta oss för att få mer information!

Fodina och Acrolinx

Fodina Language Technology AB är partner med Acrolinx GmbH i Tyskland och säljer, implementerar och ger support till programsviten Acrolinx, framför allt på den svenska marknaden. Fodina har också utvecklat det svenska språkstödet till Acrolinx. Läs mer om våra tjänster kring Acrolinx.