Quality on your terms
Fodinas tjänster syftar till att höja kvaliteten i en kunds texter genom ökad användning av terminologi och automatiserade metoder.

Effektivisera med språkstöd

Automatiserat språkstöd kan både underlätta och effektivisera arbetet för skribenter och översättare. Exempelvis kan datorer hjälpa till med att kontrollera terminologi och skrivregler, och att återanvända meningar. Med ett bra språkstöd som Acrolinx kan alla texter som produceras hålla hög kvalitet från början.

Läs mer om språkstöd och Acrolinx.

Stöd för myndigheter

Enligt den nya språklagen (SFS 2009:600) har myndigheter ett särskilt ansvar för svensk terminologi inom sina respektive fackområden. Fodina kan erbjuda myndigheter hjälp med att både ta fram myndighetsspecifik terminologi och se till att terminologin verkligen används. Samtidigt kan myndigheten få verktyg för att höja den språkliga kvaliteten på alla sina texter.

Läs mer om språk- och terminologistöd för myndigheter.

Termrelaterade tjänster

– Vad är terminologi, och varför?
– Borde din organisation ta ett samlat grepp kring sin terminologi?
– Har ni redan en del termer, men undrar hur de kan användas på bästa sätt?
– Vill ni se om er terminologi verkligen används på rätt sätt i era dokument?
– Skulle ni vilja hyra en terminolog på timbasis?

Läs mer om Fodinas termrelaterade tjänster.